Enjeksiyon

Enjeksiyon

ENJEKSİYONUN YAPILIŞI VE ÇEŞİTLERİ

Enjeksiyonlar çeşitli yollardan yapılabilir; en çok kullanılan yollar şunlardır:


Deri Altına
Adale yani Kas İçine
Damar İçine

DERİ ALTI ENJEKSİYONU

Derialtına iğne yapmak için en uygun olan yer, üst kolun dış yüzü veya bacağın üst – dış kısmıdır. Bu yerlerden başka göğüste memenin üstünden veya karın derisinden de iğne yapılabilir. İğnenin yapılacağı yeri alkol ile iyice sildikten sonra, sol elin işaret ve başparmağı ile o kısmın der sini tutarak kaldırınız. Enjektörü tutunuz ve deriye süratle batırarak cilt altına doğru ilerleyiniz, iğnenin herhangi bir damara girip girmediğini anlamak için pistonu biraz geri çekmelidir. Enjektöre kan gelmezse yavaş yavaş içeri ilaç veriniz. Şayet kan gelirse o zaman iğneyi biraz geriye çekip hemen yakınına ilacı vermek icabeder. İlaç bittik­ten sonra, alkollü pamukla iğnenin deriyi deldiği yeri bastırarak iğneyi süratle çekiniz. İğne yerini bu pamukla bir müddet ovmalıdır. Ovmak hem ağrıyı azaltır hem de ilacın daha çabuk dağılmasını sağlar


ADALE İÇİ ENJEKSİYON

Adale içine enjeksiyon, en fazla kalçadan yapılır. Bundan başka baldır veya kol kaslarına da iğne yapılabilir ama sizler daima kalçadan yapınız. Kalçadan iğne yapılacak en uygun yer şu şekilde tesbit edilir. İğne yapılacak şahsın kuyruk sokumundan sağ veya sol tarafa doğru ve omurgasına dik olarak bir çizgi çizilir. Bu çizginin ortasından dikine bir çizgi daha çizilir. Kalçanın bir tarafı bu suretle dört kısma ayrılmış olur İğneyi bu kısımlardan üst ve dıştakine yapmalıdır. Çünkü kalçanın diğer taraflarında damarlar çok daha sıktır ve aynı zamanda büyük bir sinir olan siyatik sinir bulunur. Bazı ilaçlar ve yanlış yere yapılan enjeksiyonlar, bu önemli siniri harap ederek vücudun o tarafının felç olmasına sebep olur.

DAMAR İÇİ ENJEKSİYON

Damar içi enjeksiyonu, ilacı toplar damar yolu ile doğrudan doğruya dolaşım sistemine vermek için yapılır. Bu iş için kullanılacak enjektörün büyüklüğü ilacın miktarına göre değişir. İğne de 20 veya 22 numara olmalıdır.

Damar içi enjeksiyonları için en uygun yer, kolda dirseğin ön yüzündeki toplardamarlardır. Buradaki toplardamarların vaziyeti M harfine benzer. Bu M harfinin herhangi bir yeri iğne yapmak için uygundur.

İlgili Resimler

Öne Çıkarılanlar

Tansiyon kan basıncı diye tabir edilebilir. Kullandığımız 12′ye 8 yada 15’10

Evde kan alma, Evde sağlık ve bakım hizmetlerinin evde laboratuvar hizmeti içeris

SERUM NASIL TAKILIR